Skip to content

Рентген и 3Д Диагностика Професионални дентални услуги

За целите на съвременната диагностика и лечение на денталните заболявания е необходима прецизно рентгеново изследване. В Smile Center d-r G. Spahieva се гордеем, че разполагаме с най-ново поколение рентгенов апарат за ортопантомография (панорамни снимки) и за 3D-диагностика (т.нар. CBCT- cone beam computer tomography), който ни осигурява много детайлен образ и прецизна диагностика.

Неговото приложение е с много широк обхват- от диагностика на зъбен кариес, грануломи и кисти, ортодонтски анализ до планиране на хирургични операции за импланти и др.

Имплантологичното лечение е невъзможно без добра 3D-диагностика, тъй като благодарение на 3D-изследването, може да се определят най- подходящите места за поставяне на имплантите, което е невъзможно на обикновена панорамна снимка. Затова 3D-изследването е неразделна част и задължителна стъпка в имплантологичното лечение.

Предлагаме следните видове рентгеново изследване:

  • Секторни зъбни снимки

  • Ортопантомография (панорамна снимка)

  • Телерентгенография- в профил и анфас

  • Диагностика на синуси

  • 3D-диагностика (CBCT)

Какво трябва да знам за рентгеновото изследване?

Рентгеновото изследване е абсолютно безопасен метод за образна диагностика, който се прилага много често в денталната медицина при заболявания на твърдите зъбни тъкани и челюстните кости. Рентгеновото облъчване е в малки дози, които не вредят на организма и е доста по-ниско от конвенционалната компютърна томография. Затова неговите ползи са значителни в плана на лечение, в сравнение с минималното облъчване, на което е подложен изследвания.

Ако сте бременна, предупредете рентгеновия лаборант преди започване на изследването.

Запазете час за консултация:

Свържете се с нас

Вашето мнение е важно за нас. Независимо дали става въпрос за обикновен въпрос или ценно предложение, ние сме тук денонощно. Можете да ни се обадите по телефона или директно да изпратите вашето запитване към нас, чрез формата за контакт по-долу.